vape vs cigarette
cigarette change to vape

電子煙 VS 傳統香煙

價格比較‼️‼️

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
電子煙1盒有3粒煙蛋
每粒煙彈約=2包煙量
即一盒彈=6包煙的量
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

其實電子煙都有很多口味與傳統香煙口感接近,亦有不少人接觸電子煙後已介除傳統香煙✨✨

其實電子煙完全可以取代傳統香煙,而且更方便,同時亦冇臭味👍👍

如果對電子煙有任何疑問或者查詢都可以隨時聯絡我哋客服電話📞📞

亦都可以介紹身邊食緊傳統香煙嘅朋友過嚟試下電子煙呀🥰🥰

按我可即時下單

如何使用一代電子煙

近日政府加煙稅,買真煙食又好貴但係又唔識用子煙搵邊個好? 今日輕悅拍左片教大家點樣使用煙機煙彈

煙機的充電使用時間,煙機需要通過電池供電,因此充電和使用時間是需要關注的。煙機的充電時間一般為30-45分鐘,充電完畢後使用時間則大約2天在使用煙機時,需要注意保持煙機的電量,以免電池耗盡而無法使用。

另外在使用煙機時,最好不要長時間連續吸食,以免燶彈。

煙彈的更換和存放:煙彈需要定期更換,以保證吸食的口感和效果。煙彈更換時需要先將舊有煙彈取出,再插入新的煙彈,注意插入的方向和位置,因為 1代煙彈有分正面同後面。

此外,煙彈需要存放在乾燥通風的地方,避免陽光直射高溫環境,以免影響煙彈的質量和口感。

煙機的清潔和維護:煙機使用一段時間後,煙油會積累在煙機內部,會影響煙機的使用效果感覺上食落不好似好難吸,因此定期清潔煙機是非常必要的。清潔煙機時需要先將煙彈取下,用棉花棒輕輕擦拭煙機內部,特別是接觸到煙彈磁石位和發熱位。

如何使用四五代電子煙

近日政府加煙稅又加咗12蚊,想戒煙又冇方法,想食電子煙但係又唔識用可以搵邊個幫到你?我地拍左片教大家點樣使用4代5代煙機煙彈。

充電

4代和5代煙機都使用USB-C接口進行充電,充電時間約為40分鐘左右。當煙彈安裝在煙機上時,煙機指示燈會顯示煙機電量。當Mega 5代煙電量低於20%時,煙機指示燈會閃爍紅色

使用

使用4代和5代煙機非常簡單。首先,您需要將煙彈插入煙機中,因為4代煙彈沒有分正面和後面,所以直接插入便可以使用。 然後,您可以開始吸氣。煙機設有一個感應器,只有當您吸氣時,它才會啟動加熱器,從而產生煙霧。

清潔

為了保持煙機的良好狀態,建議您定期清潔煙機。在清潔煙機時,您可以使用棉花棒和酒精擦拭煙機的內部同時也可以清潔煙機的彈孔和金屬接觸點,不過請勿將煙機浸泡在水中或將其暴露在潮濕的環境中。